TİCARİ İLİŞKİLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Reyhan Pastanesi, Reyhan Dağıtım Ticaret AŞ ve  İzmir Reyhan Reklam Gıda ve Tic. Ltd. Şti  (“Reyhan”)  (“Şirket”) olarak ürün ve hizmet sunduğumuz, tedarik ettiğimiz ve bu suretler ticari ilişki yürüttüğümüz gerçek kişilerin, tüzel kişi çalışanlarının, yetkililerinin, bu tüzel kişiliği temsile yetkili diğer kişilerin kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla ticari ilişkinin türüne göre satın alım süreçlerinde, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin satışıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri sürecinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerimizde mevzuata uygunluğun sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlediğimizi bildiririz. Kişisel veriler, yalnızca faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yurtiçinde ilgili ve yetkili Resmi Makamlara aktarılır.

Kişisel veriler, doğrudan ilgili kişiler tarafından veya adına ve/veya hesabına hareket ettikleri tüzel kişiliğin diğer yetkilileri tarafından basılı ve dijital yöntemlerle ve ayrıca kurumsal e-posta, faks, telefon görüşmeleri, kartvizit takdimi yöntemleriyle toplarız. Kurumsal e-posta hizmeti sağladığımız tedarikçimizin altyapıları yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle e-posta vasıtasıyla tarafımıza kişisel veri iletmeniz halinde bunlar yurtdışındaki e-posta sunucularına ilgili kişinin açık rızası dahilinde aktarılmış olacaktır. Kurumsal e-posta hesaplarımızı yalnızca iletişim amacıyla kullandığımızı, yerel iletişim kanallarımızın mevcut olduğunu, bu sunucuları veri saklama ortamı olarak kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

6698 Sayılı Kanun ‘un 11’inci maddesi kapsamında haklarınızı yasal usule uygun olarak İşletmemizin reyhan.com.tr /online sitemiz de yazılı yazışma adreslerine başvuruda bulunmak suretiyle işletebileceğinizi bildiririz.

M
E
N
Ü
Önerileriniz İçin
Reyhan Online Hizmetinizde! Online Mağazaya Özel Sepette %5 İndirim! Mağazaya Git >